Question: Welke vragen stellen om iemand te leren kennen?

Hoe elkaar leren kennen?

Elkaar beter leren kennen:Onderneem een activiteit die hij heel erg leuk vindt, maar jij wat minder. Lees zijn sterrenbeeld. Ga samen op vakantie. Schrijf beiden jullie vijf beste en vijf mindere karaktereigenschappen op. Breng tijd door met zijn familie. Kook samen het ingewikkeldste vijfgangenmenu ooit.More items •15 Nov 2017

Wat als vragen grappig?

Grappige vragen voor je man of vriendWie was je celebrity crush als tiener?Wanneer heb je voor het laatst in het zwembad geplast?Wat zijn drie dingen waar je niet zonder kan?Wat is het meest exotische dat je ooit hebt gegeten?Als je een dag onzichtbaar was, wat zou je dan doen?More items •22 May 2018

Tell us about you

Find us at the office

Hallaran- Gromley street no. 38, 38408 Dodoma, Tanzania

Give us a ring

Chelci Patoka
+98 278 710 671
Mon - Fri, 9:00-20:00

Reach out